Trygg Kundkontakt

Trygg kundkontakt är en märkning för etiska kundkontakter i syfte att vägleda både konsumenter och kunder till företag som erbjuder seriös försäljning och kundservice.

Läs mer

Om Kontakta

Kontakta företräder företag och organisationer som arbetar med kundservice och försäljning via telefon och i digitala kanaler. Kontakta anser att försäljning och kundservice är två av näringslivets viktigaste frågor!

Kontakta är den enda svenska företrädaren för kundservice och telefonförsäljning. Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för väl fungerande verksamheter!

Kontakta anser att kundservice och telefonförsäljning driver och utvecklar svenskt näringsliv. Utan kontakter med kunder, medlemmar eller medborgare, kan inte företag och organisationer fungera.

Kontakta finns till för att skapa fokus på allt som rör de miljontals kundkontakter som dagligen hanteras i Sverige. Kontakta verkar för seriositet och kvalitet i syfte att skapa ett bra klimat mellan konsumenter, samhälle och alla de företag som arbetar med kundkontakter.

Kontakta är en ideell förening för alla företag som arbetar med kundkommunikation på distans – i sin kundservice, på försäljningsavdelningen eller på uppdrag åt andra företag. Genom politikerpåverkan, engagemang i lagstiftningsfrågor, utveckling av affärsetiska normer och regler arbetar Kontakta för att hjälpa sina medlemmar att skapa och utveckla grundläggande förutsättningar för att genomföra ännu bättre affärer i framtiden.

Kontakta är sina medlemmars röst och agerar på de närings- och arbetsmarknadspolitiska frågor som kan hota kundkommunikation på distans. Vi lyfter fram ämnen som är viktiga för en fortsatt utveckling och expansion hos våra medlemmar. En förening är så stark som dess medlemmar och ju fler verksamheter vi representerar ju tyngre väger våra åsikter.

1987
Philip Cohen startade STMF - Sveriges Telemarketing Förening.
1998Kontakta är med och bildar NIX-Telefon och är ännu en av huvudmännen i föreningen.
2001
STMF bytte namn till SCCF eftersom medlemmarna också arbetade med inkommande telefoni/kundservice. Föreningen hade 16 medlemmar.
2006
SCCF fick sin första medlem som arbetade med kundservice i egen regi, Swedbank.
2009
SCCF har 70 medlemmar som representeras av outsourcingbolag, banker, telekom-, energi -, försäkrings- och mediabolag samt associerade medlemmar inom bland annat IT, bemanning och utbildning
2011
SCCF har 85 medlemmar som alla arbetar med kundkommunikation på distans. SCCF har framgångsrikt agerat remissinstans och diskussionspart i många viktiga frågor, som rör föreningens medlemmar.
2012
SCCF byter namn till Kontakta. Bakgrunden till namnbytet är utveckling av teknik och samhälle. Dagens kommunikation mellan konsumenter och företag sker på en mängd sätt och istället för att fokusera på tekniken, vill Kontakta fokusera på kundkontakten!

Kontaktadagen arrangeras för första gången, ett event som vidare blivit Sveriges största kundkontaktcenter-event.
2015

Trygg Kundkontakt etableras, en kvalitetsutmärkelse till företag som hanterar kundkontakter via telefon och digitala kanaler i linje med svensk lagstiftning och marknadspraxis.
2018GuldKontakt etableras, en tävling för Sveriges bästa kundservice, telefonsälj och växel.

Kontakta företräder kundservice och telefonförsäljning på den svenska marknaden. Tillsammans gör vi skillnad.