Trygg kundkontakt

Trygg Kundkontakt är en märkning för etiska kundkontakter i syfte att vägleda både konsumenter och kunder till företag som erbjuder seriös försäljning och kundservice via telefon och digitala kanaler.

Medlemsföretag som lever upp till Kontaktas etiska riktlinjer får märkningen Trygg Kundkontakt. Klicka på länkarna nedan, så finner du alla de företag som lever upp till kraven och erbjuder etisk kundservice och försäljning i telefon och digitala kanaler.

Märkningen delas ut årligen och är kopplat till att medlemsbolaget följer de villkor ett medlemskap i Kontakta föreskriver. De medlemmar som inte lever upp till riktlinjer utesluts ur branschföreningen.

Kvalitetsmärkningen omfattar:

 • Efterlevnad av Kontaktas stadgar, svensk lagstiftning, gällande praxis och god sed i kontakter med konsumenter och i verksamheten i allmänhet.

 • Schyssta villkor för personal i form av kollektivavtal eller motsvarande pensions- och försäkringsskydd.

 • God arbetsmiljö

 • Om kundklagomål uppstår ska dessa ärenden hanteras på ett professionellt sätt och kunden/konsumenten ska känna att den erhållit ett bra bemötande. Kundklagomål, dess antal och art, följs årligen upp av Kontakta.

 • Minst en person i ledande befattning ska ha genomgått Kontaktas introduktionsutbildning
  Den årliga självdeklarationen ska vara inlämnad.

Genom införande av Trygg Kundkontakt kommer Kontakta vara en av de organisationer som granskar sina medlemmar mest noggrant. Syftet är att göra skillnad, då seriösa bolag är värda att lyfta fram. Kundservice och telefonförsäljning är viktiga verksamheter för svenskt näringsliv ur många perspektiv och genom ökad seriositet hoppas Kontakta på att myndigheter och beslutsfattare ska värna om dessa verksamheter.

I anslutning till detta finns Kontaktas en utbildningsprogram i "KontaktAkademin" för att ytterligare stärka ett etiskt förhållningssätt hos de seriösa företagens telefonförsäljare och kundservice.

Fakta kundservice och telefonförsäljning:

 • Upp till 200 000 personer arbetar med kundservice och försäljning över telefon, varav ca 30 000 personer arbetar med telefonförsäljning. 

 • Ungefär hälften av de anställda i kontaktcenterbolag är under 26 år och det är viktiga instegsjobb för unga över hela landet.

 • Branscher som använder telefonen som central försäljningskanal är t ex: tidningar och bokklubbar, telekom, försäkring samt el/energi.

 • Enligt HUI, Handelns Utredningsinstitut, används telefonen i genomsnitt i 45 procent av fallen när företag kontaktar nya kunder och därmed är telefonförsäljning viktig för sund konkurrens bland etablerade företag och avgörande för nystartade företag

 • Erfarenhet av kundkommunikation, service och försäljning är mycket attraktiv kompetens.


Här hittar du alla våra stolta medlemmar som lever upp till Trygg Kundkontakt!

Tina Wahlroth
Kontakta
Bransch- och intresseorganisation för företag och organisationer som arbetar med försäljning och kundservice via telefon och digitala kanaler.