23
maj

Från kontaktcenter till orkestrerade kundresor, vägen till en sömlös kundupplevelse

Vi befinner oss i en tid där utvecklingen inom generativ AI påverkar allt fler branscher och områden, inte minst kundservice. Framväxten av AI baserade självservicelösningar är enorm och allt fler kundserviceverksamheter vittnar om utmaningar att få ihop dessa med de ”traditionella” kanalerna. Trots automatiseringar minskar inte volymerna stor och behovet av mänsklig kontakt och empati i serviceupplevelsen snarare ökar. Föredraget kommer att fokusera på sätt att balansera självbetjäning och mänsklig kontakt för att skapa en mer sömlös kundupplevelse.

Stora scenen 10.15


Föredraget kommer också ta avstamp i resultaten av undersökningen ”State of Contact Centers 2024 där 750 europeiska kundservicechefer beskriver sina största utmaningar. Med utgångspunkt i de utmaningar som lyfts fram kommer Rickard dela med sig av sina insikter, dels utifrån några olika kundcase och dels från de snabbt förändrade krav på kontaktcenterlösningar vi ser växa fram hos våra kunder runtom i Europa.

Rickard Janz, Digital experiences, Puzzel


Sponsor