27
maj

KeyNote: Klas Hallberg - I kundens skor

En av världens bästa talare berättar om hur verksamheter kan skapa värde utifrån kundens, medborgarens, gästens, patientens... eller helt enkelt en annan människas perspektiv. Baserat på forskning tillsammans med Karlstad universitet.

Förstå din kund!
En föreläsning om att stoppa tårna i kundens skor och utgå från kunden när vi utformar våra erbjudanden och våra processer. En föreläsning som kan riktas antingen till sälj och service, eller handla mer om strategisk höjd och långsiktig styrning. Klas skrivit boken "I kundens skor" tillsammans med Professor Per Kristensson från Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads Universitet.

Bio
Klas Hallberg har en enastående förmåga att skapa engagemang hos sin publik. Efter 20 år som professionell föreläsare är han ett slipat kommunikationsverktyg och 100% relevant i varje sammanhang.

Klas rankas som en av världens 10 bästa talare och är ständigt aktuell med nya teman och infallsvinklar.


Sponsor