27
maj

Värdefulla affärsinsikter med AI

Alla samtal i kundservice och telemarketing går att transkribera till text och all text går att analysera med AI. Genom att arbeta med Artificiell Intelligens ges numera möjlighet att få fram nya affärsinsikter ur all tillgänglig kunddata. Med verkliga case visar Pär Wiklund från Gamgi hur det går till, vad du kan få reda på samt vilka praktiska actions och arbetsprocesser våra kunder redan tagit!

Nu snackar vi Kundservice, Telemarketing, Support…
Ta alla samtal som rings varje dag. Du mäter förmodligen en hel del där redan. Antalet, längden, samtal/medarbetare… osv. Men själva innehållet då? Vad kan vi lära oss av det?

Hittills har du kanske suttit med och lyssnat in då och då, för att stämma av att allt är på plats, men här finns ännu mer att göra!

Om du står för en ljudfil så har vi en modell som skapar nya datapunkter från själva samtalet. Vi kan t ex träffsäkert beskriva samtalsteman, tonaliteten, automatiskt kartlägga invändningar, visa på samband mellan samtalslängd, argument och framgång, och i förlängningen skapa underlag för ännu bättre sälj eller kundnöjdhet!

På sätt och vis gör vi det du gjort manuellt hittills, vi lyssnar, men maskinellt, på allt och hela tiden. Vi transkriberar alla samtal och lägger vårt AI på resultatet. Efter det får

  • varje enskilt samtal ett Reputation Score (RepS) som berättar hur tonaliteten var egentligen? Glatt? Skeptiskt? Negativt? Oroligt?
  • varje agent/säljare en snabb individuell rating och feedback på argumentation och approach.

Med tiden bygger du upp en enorm kunskapsbank av vanliga invändningar, fungerande motargument och vägen till bättre resultat och affärer blir allt tydligare.

Pär Warg Wiklund, VD Gamgi