23
maj

Från underdog i försäkringsbranschen till en ledande position på nio år

Med fokus på kundmöten i alla kanaler som kunden önskar, snabba svar och ständig uppföljning och uppmuntran till agenter har Svedea från etablering 2010 på nio år gått till att vara en av några få ledande företag inom specialförsäkringar.

Hör om hur man balanserat fokus på nya tekniska lösningar som chatt ökat kundnöjdhet och specialiserade dashboards, automatisk NPS på alla samtal med mjuka värden som månadens agent för ökat medarbetarnöjdhet.Alexander Valsberg, Gruppchef Kundnav, Svedea AB

Svedea är ett nischbolag inom försäkring som erbjuder försäkringar inom utvalda områden som båt, snöskoter, motorcykel och djur. Det är viktigt att bolagets specialistkompetens återspeglas i alla möten med kund – från försäljning och kundservice till skadereglering. Detta tillsammans med hög servicenivå och ett personligt bemötande är konkurrensfaktorer som gör att man hittat en position vid sidan av de stora försäkringsbolagen. 

Svedea ställer stora krav på de egna medarbetarna men också på de leverantörer man väljer att samarbeta med.

Svedeas försäkringar är säsongsvarierande produkter och bemanningen kan lätt anpassas eftersom behovet kan avläsas direkt i kontaktcenterlösningen. Svedea kan prognostisera hur kundflödena ser ut vid olika tider på dygnet och året samt avläsa kundnöjdheten i realtid per produkt, per agent och per dag. Svedea spar mycket tid och pengar genom att direkt kunna genomföra ändringar och åtgärder. Eftersom all information finns i molnet är det enda administratören behöver en valfri enhet; PC, mobiltelefon eller padda och en internetuppkoppling, oavsett hur många agenter som använder systemet. Puzzels kontaktcenterlösning hjälper Svedea att växa och befästa sin position som ett specialistbolag i stark tillväxt.