23
maj

KeyNote: Stefan Hyttfors - Förtroende är framtidens kapital

Förtroende är framtidens hårdvaluta. Vi litar inte längre på myndigheter, politiker, media eller banker. Vad eller vem ska vi egentligen lita på? Det är den stora frågan för framtiden: hur ska vi bygga helt nya förtroendenätverk?

Relationen mellan konsument och producent håller idag på att förändras dramatiskt. Med ett par knapptryckningar på vår smartphone får vi idag tillgång till marknadens samtliga erbjudanden och kan samtidigt enkelt kolla om ett företag verkligen håller vad de lovar eller om en konkurrent kan leverera snabbare, är billigare och kanske är mer kundorienterad. Förmågan att anpassa sig är som bekant nyckeln till överlevnad, men idag måste vi också ställa oss frågan: "vad krävs för att anpassa sig till nätverkssamhället?". För det är de som ser möjligheterna och tar initiativen som också är de som är med och styr förändringarna.


Stefan Hyttfors målar framtidsbilder genom att prata om samhälls- och beteendeförändringar snarare än tekniska möjligheter och genom att peka på framgångsrika exempel. Stefan har ett starkt kund- och konsumentfokus vilket gör hans föreläsning relevant för Kontaktadagens målgrupp. Han hämtar idéer från världens alla konsumentarenor, som han mixar ihop till en högenergisession som får dig att stanna upp och tänka till och fundera på hur du kan använda hans budskap i ditt arbete.


Stefan Hyttfors är en flitigt internationellt anlitad talare och har en bakgrund som fotograf, journalist, pr-konsult och entreprenör. Han är grundare till den digitala pr-byrån Wenderfalck som vunnit en rad priser för kreativitet och kundnöjdhet. Läs mer på www.hyttfors.com.